Kto sme

Sme občania Slovenskej republiky, ktorým záleží na kultúrnom dedičstve národa, historickom odkaze dejín, na demokratickom a právnom princípe spoločnosti, na ekonomickej prosperite, istote a perspektíve spoluobčanov, vytvárajúc zdravé morálne sociálno-etické prostredie.

Myslíme si, že v súčasnosti je veľmi dôležité spájať komunitu ľudí s rovnakými názorovými, morálnymi hodnotami, ktorí navyše môžu svojou odbornosťou prispieť k hodnotovému naplneniu našich cieľov.

Myslíme si, že v súčasnosti je veľmi dôležité túto komunitu ľudí s rovnakými názorovými, morálnymi hodnotami a odbornými znalosťami pobádať k tomu, aby vyjadrili svoj názor, či postoj k súčasnému dianiu v spoločnosti.

Práve za týmto účelom sme v rámci nášho Občianskeho združenia vytvorili túto platformu na publikovanie hodnotovo a odborne zaujímavých myšlienok a ak bude potrebné nadstavili zrkadlo spoločnosti.

Zásadne odmietame šírenie nenávisti v spoločnosti!

Redakcia Protektor populi.