Nadácia Jána Cikkera už niekoľko desaťročí udeľuje výročnú Cenu Jána Cikkera. Je určená umelcom, muzikológom, alebo hudobným telesám, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o šíenie tvorby geniálneho slovenského skladateľa. Jej nositeľmi sú napríklad klaviristka Daniela Varínska, hudobný vedec Michal Palovčík, americký dirigent Leo Najar, česká sopranistka Alena Míková, slovenský dirigent Bystrík Režucha, ale aj napr. Štátny komorný orchester Žilina a iní.

Za rok 2023 toto významné ocenenie získal skvelý klavírny virtuóz a v posledných rokoch aj popredný hráč na saxofóne Ladislav Fančovič. Tento univerzálny hudobník šíri tvorbu Jána Cikkera nielen prostredíctvom klavíra, ale aj skvelými transkripciami autorovho diela pre saxofónové kvareteto. Fančovičove inovatívne uchopenie tvorby majstra Jána Cikkera dáva novú dimenziu Cikkerovmu tvorivému odkazu.

Slávnostný koncert, spojený s odovzdávaním Ceny Jána Cikkera, sa uskutoční v utorok, 30. apríla 2024 o 18,00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave a je prístupný širokej verejnosti.

Nadácia Jána Cikkera, ktorú založila skladateľova manželka Katarína po manželovej smrti, má hlavný cieľ šíriť a propagovať komponistovu tvorbu, a tým aj podporovať šírenie slovenskej hudby doma a v zahraničí. V Múzeu Jána Cikkera vo Fialkovom údolí 2 sa každoročne koná množstvo koncertov rôznych žánrov, keďže umelci, oslovení géniom loci rezidencie manželov Cikkerovcov s obľubou vyhľadávajú toto miesto pre svoje recitály.

Na slávnostnom koncerte si budú môcť návštevníci vypočuť v podaní laureáta Ladislava Fančoviča výber z Cikkerovho klavírneho cyklu Čo mi deti rozprávali, potom Ladislav Fančovič so svojím saxofónovým kvartetom predvedie svoju transkripciu fúg Jána Cikkera, v tom istom obsadení zanie aj Musica Slovaca Cikkerovho žiaka Ilju Zeljenku. Pravdepodobne svetovou preiérou bude nezvyklá zostava v Mozartovej Koncertantnej symfónii Es-Dur KV 297b, kde namiesto hoboja, karinetu, fagota a lesného rohu bude partnerom Slovenského komorného orchestra pod umeleckým vedením Ewalda Danela opäť Pressburg Saxophone Quartet.

Z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia.

Byadmin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *