Slovensko je parlamentnou demokraciou so stredne silným prezidentom. Je zriadené ako parlamentná republika, čo znamená, že moc spočíva v rukách zákonodarného zboru a vlády. Zákonodarným orgánom je Národná rada Slovenskej republiky, ktorá sa skladá z 150 poslancov volených výlučne na základe všeobecných, rovných a priamych volieb.

Exekutívna moc je zastúpená vládou a premiérom, ktorí sú zodpovední Národnej rade. Prezident republiky má tiež veľkú úlohu v štátnom usporiadaní, ako hlavu štátu a predsedu vlády, a má rozhodujúci vplyv pri menovaní a odvolávaní vlády a ústavných sudcov.

Justičná moc je v rukách Neodvolateľného súdu, Najvyššieho súdu a Ústavného súdu, ktoré sú povinné dodržiavať a vykonávať zákony a zachovať zákonnosť a ústavné práva a slobody občanov.

Na Slovensku žije viacero národnostných a etnických menšín, medzi ktorými sú najpočetnejšie Maďari, Romovia, Ukrajinci, Nemci, Rusíni a Slováci žijúci v okolitých krajinách. V súlade so slovenským zákonom o národnostných a etnických menšinách majú príslušníci týchto menšín právo na ochranu a rozvoj svojho kultúrneho dedičstva a jazyka, ako aj právo na zapojenie sa do verejného života.

Slovensko podporuje aktívne a otvorené partnerstvo so všetkými národnostnými a etnickými menšinami, aby zabezpečilo rovnaké príležitosti a slobody pre všetkých obyvateľov krajiny, bez ohľadu na ich národnosť alebo etnický pôvod.

Volebný systém sa na Slovensku uplatňuje proporcionálny s úpravou pre malé strany. Konkrétne sa využíva volebný systém s tzv. Hagenbach-Bischoffovým delením hlasov. V rámci tohto systému je k dispozícii určitý počet mandátov v parlamente, ktoré sa prerozdeľujú medzi politické strany na základe počtu získaných hlasov. Okrem toho existujú aj špecifické pravidlá týkajúce sa volebných koalícií, predvolebných prieskumov a financovania politických strán.

Financovanie politických strán na Slovensku sa riadi zákonom o politických stranách a o financovaní politických kampaní. Strany môžu získavať financie z verejných zdrojov (napr. štátne dotácie), ale aj z príspevkov a darov od fyzických aj právnických osôb. Zákon stanovuje aj limity pre príspevky a dary od jednotlivcov a organizácií. Politické strany sú povinné zverejňovať svoje finančné zdroje a výdavky v účtovných závierkach, ktoré sú verejne dostupné. Tiež musia pravidelne zasielať správy o svojom financovaní na Úrad pre dohľad nad financovaním politiky. Od roku 2017 platí aj povinnosť verejne zverejňovať príjmy a majetok členov vedenia politických strán. Na Slovensku sa konajú voľby každé štyri roky a posledné sa uskutočnili v roku 2020, takže ďalšie by sa mali konať v roku 2024. Avšak, súčasná politická situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia politickej situácie, takže vývoj udalostí prináša zmenu v tradičnom kalendári volieb a voľby do parlamentu očakávame v roku 2023

Byadmin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *