Slovenský výtvarník Dušan Mocko,

narodený v roku 1962 na Slovensku, pri tvorbe svojich umeleckých diel používa zmiešané techniky. Keďže je oboznámený s prácou reštaurátora vďaka štúdiu v Bratislave / Slovensku, neustále reintegruje staršie techniky, ako sú polymentové pozlátenie a viacúrovňový priehľadný atrament, a kombinuje ich s novými metódami. Drevené dosky vždy slúžia ako základ. Dušan Mocko opakovane necháva svoje obrazy pôsobiť trojrozmerne, pričom využíva svoje skúsenosti sochára. Preto len veľmi málo jeho diel je dvojrozmerných a často obsahujú prvky ako otvory, odstránené časti alebo pridané prvky v drevenom základe. Jeho veľkoplošné maľby odhaľujú novú formu umenia: reprodukuje fotografie prirodzenej veľkosti, ktoré sám nasnímal na drevený materiál a premaľuje ich akrylom tak, aby získali kolážový charakter.

Veľké sochy obsahujú kópie modelov, tiež prírodnej veľkosti, ktoré sa potom nalejú do epoxidovej živice a upravia na povrch. Kombinácia a integrácia rôznych materiálov, ako je kameň, bronz, epoxid, drevo alebo železo, môže tieto sochy spojiť s inštaláciami alebo sochárskymi kolážami.

Kontrasty hrajú v dielach Dušana Mocka významnú úlohu. Použitie a úprava rôznych materiálov kladie ešte väčší dôraz na aktuálne kontrasty. Sochy ukazujú rovnomerné aj surové, hlboko štruktúrované povrchy. Čiastočne sú silne umelé farby v kontraste s klasickými a bežnými témami.

Existujú rôzne vplyvy, z ktorých umelec čerpá inšpiráciu. Okrem osobných skúseností tu zohráva dôležitú úlohu aj štúdium na Akadémii umení a profesia obchodníka s umením. Preto rád opätovne využíva starožitnosti, ústredné témy dejín umenia, mytologické témy a motívy významných historických umelcov a dáva ich do subjektívneho kontextu.

Dušan Mocko hovorí:

Všetko je ešte prítomné, sme tým obklopení a musíme to nájsť a uskutočniť to.

uverejnené so súhlasom Dušana Mocka

Byadmin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *