Zemetrasenie je prírodný jav, ktorý sa vyskytuje v dôsledku pohybu zemských platní alebo kontinentov. Sú to náhle a silné vibrácie v zemskom tkanive, ktoré vznikajú pri prelomoch v skalnej neroztavenej pevnej hmote. Tieto vibrácie môžu byť spôsobené súčasnými alebo prekonanými tektonickými javmi, ako sú smerné posuny, prešmyky, poklesy, násuny.

Zemetrasenia môžu mať veľký vplyv na ľudské obydlia a infraštruktúru, pretože môžu spôsobiť zničenie budov, ciest a iných stavieb. Zemetrasenia tiež môžu spôsobiť vodné prívaly, sopečné erupcie, vulkanické pohromy a ďalšie prírodné katastrofy.

Miera sily zemetrasenia sa meria na stupnici Richterovej magnitúdy, ktorá udáva energiu, ktorá sa uvoľní pri zemetrasení. Zemetrasenia s magnitúdou nad 7,0 sa považujú za veľké a môžu spôsobiť škody v širokom okolí epicentra.

Tu ponúkame malý prehľad niektorých významných zemetrasení za posledné obdobie:

 1. San Francisco Earthquake (1906), Magnitúda 7,8
 2. Great Kanto earthquake (1923), Magnitúda 7,9
 3. Long Beach earthquake (1933), Magnitúda 6,4
 4. Aleutian Islands earthquake (1946), Magnitúda 8,6
 5. Anchorage earthquake (1964), Magnitúda 9,2
 6. Mexico City earthquake (1985), Magnitúda 8,1
 7. Loma Prieta earthquake (1989), Magnitúda 6,9
 8. Northridge earthquake (1994), Magnitúda 6,7
 9. Sumatra-Andaman earthquake (2004), Magnitúda 9,1
 10. Haiti earthquake (2010), Magnitúda 7,0
 11. Turecko (2023), Magnitúda 7,8

Tieto zemetrasenia boli významné nielen pre ich silu, ale aj pre škody, ktoré spôsobili v miestnych komunitách. Je dôležité pamätať si, že aj menšie zemetrasenia môžu spôsobiť vážne škody a je potrebné byť pripravený a chrániť sa pred ich možnými dôsledkami.

Riziko zemetrasení na Slovensku nie je veľmi vysoké, ale stále existuje. Slovensko sa nachádza v strednej Európe a nie je priamo na kontinentálnej zlomovej línii, takže nie je vystavené veľmi silným zemetraseniam. Avšak, kvôli geologickému usporiadaniu krajiny a aktivite tektonických plôch, stále existuje určité riziko zemetrasení.

Najviac ohrozené oblasti na Slovensku sú východné a juhovýchodné časti krajiny, kde sa nachádzajú vyššie hory a vrchy. Zemetrasenia v týchto oblastiach môžu byť výsledkom aktivity tektonických plôch, ako je napríklad zlomová sústava Vihorlat-Tokaj.

Zemetrasenia s magnitúdou do 4,0 na Richterovej stupnici sú časté, ale zvyčajne nezanechávajú žiadne významné škody. Je dôležité, aby obyvatelia ohrozených oblastí boli informovaní o riziku zemetrasení a vedeli, ako sa pripraviť a chrániť pred ich možnými dôsledkami.

Byadmin

One thought on “Katastrofa s menom Zemetrasenie”
 1. Vyjadrujeme ľútosť nad tragickými udalosťami spôsobených v týchto dňoch zemetrasením v Turecku a zasiahnutých oblastiach a vyjadrujeme úprimnú sústrasť preživším obyvateľom zasiahnutého územia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *