Stav duševného zdravia na Slovensku je veľmi závažným problémom, ktorý sa postupne zhoršuje. Na Slovensku sa vyskytujú vysoké miery depresie, úzkosti a ďalších duševných zdravotných problémov. Faktory, ktoré ovplyvňujú stav duševného zdravia na Slovensku, zahŕňajú stres z práce, sociálne a rodinné problémy, finančné problémy a iné.

Vláda a zdravotnícke organizácie sa snažia zlepšiť stav duševného zdravia prostredníctvom poskytovania poradenských služieb, liečby a podpory pre ľudí s duševnými problémami. Napriek tomu, stále existuje veľa práce v tejto oblasti, ktorú je potrebné urobiť na zlepšenie duševného zdravia na Slovensku.

Slovenská polícia reaguje na stav zhoršujúceho sa duševného zdravia rôznymi spôsobmi. Jedným z hlavných spôsobov je poskytovanie podpory a pomoci ľuďom s duševnými problémami, ako aj spolupráca s odborníkmi na duševné zdravie a zdravotníckymi zariadeniami.

Napríklad, slovenská polícia má špeciálne vyškolených policajtov, ktorí sú pripravení reagovať na situácie súvisiace s duševným zdravím a poskytovať potrebnú podporu a pomoc. Polícia tiež spolupracuje s duševnými zdravotníckymi zariadeniami, aby zabezpečila, že ľudia s duševnými problémami dostanú potrebnú starostlivosť.

V kritických situáciách, ako sú samovraždy alebo pokusy o samovraždu, polícia zohráva dôležitú úlohu pri záchrane života a poskytovaní potrebnej pomoci. Polícia tvrdí, že tiež v spolupráci s duševnými zdravotníckymi odborníkmi a inými relevantnými organizáciami pracuje na zlepšení duševného zdravia na Slovensku prostredníctvom prevencie a zvýšenia povedomia o duševných zdravotných problémoch.

Áno, tam kde už je život bezprostredne ohrozený alebo poškodený, tam sú nasadené tímy špecialistov, ktoré dokážu na danú situáciu profesionálne reagovať.

Samostatný a podľa nášho názoru veľký a doposiaľ nezvládnutý problém je pôsobenie duševne chorých ľudí, ktorí nemajú vhodné rodinné zázemie a podmienky na riešenie ich stavu a teda dostupnosť odbornej pomoci. Samostatný problém je, pokiaľ sa duševný problém stigmatizuje, rodinnými príslušníkmi bagatelizuje, ba až zatajuje.

Toto je situácia, kedy sa duševný problém potichu vyvíja až pokiaľ sa neprejaví ujmou na zdraví či živote. Práve identifikácia týchto potichu sa vyvíjajúcich problémov v oblasti duševných porúch, ktoré sú okolím utajované, či zámerne bagatelizované, je nesmierne dôležitá. Okrem samotnej dôležitosti je dôležitou súčasťou tejto identifikácie včasnosť. Toto neurobia zásahové tímy v teréne. Bohužiaľ teória a snaha riešiť komplikovanú situáciu v teréne zaostáva za praxou.

***

Pri analýze niektorých trestných činov spáchaných trestne zodpovednými osobami s duševnými excesmi za posledné obdobie roku 2022 naznačuje, že v spoločnosti boli signály, ktoré naznačovali, že človek sa vymyká „normálu“ a môže dôjsť k problému. Otázka je, kto mal tieto signály vyhodnocovať a ako ich mal spracovať…

Príklad ako sa stal na jednej nemenovanej škole, kde študent napadol sekerou spolužiaka. O tomto študentovi sa vyjadrila pani riaditeľka školy, že bol bezproblémový a nič nenaznačovalo vražedné správanie žiaka. Ak sa nepýtame na rodičov…. Toto je situácia, kde spoločnosť nemohla predvídať takéto konanie.

Samostatnou a vážnou kategóriou je situácia o ktorej môžeme tvrdiť, že signalizuje problém včas, situácia, keď duševne chorí trestne zodpovední páchatelia dlhodobo týrajú, prenasledujú, napádajú, vyhrážajú sa ľuďom vo svojom okolí, ktorí prosia o pomoc políciu, prokuratúru, zastupiteľov obcí, odbornú psychiatrickú obec a sú ignorovaní, prehliadaní.

Máme klientov, ktorí sa obracajú na Protector Populi, o.z. práve z dôvodu, že polícia nerieši ich konkrétnu situáciu vyvolanú trestne zodpovedným človekom s duševným postihnutím. Môžeme potvrdiť, že polícia v konkrétnom prípade, vyčíňanie duševne chorého človeka spojené s vyhrážaním v podobe gestikulácie naznačujúcej odrezanie hlavy zaradila do kategórie „susedský spor“ alebo útok trestne zodpovedného duševne chorého človeka smerovaný na rodinu nachádzajúcu sa na jej vlastnom pozemku ako „náhodné stretnutie občanov“. Môžeme potvrdiť, že miestna správa vyhodnotila dlhodobé týranie rodiny rodinou napĺňajúcou podľa lekárskych správ dedičnú duševnú poruchu za konanie v súlade so zákonom s odôvodnením, že toto správanie pretrváva dlhú dobu a teda z týchto znakov je jasné, že medzi dotknutými občanmi nie je možné dlhodobo hovoriť o Občianskom spolunažívaní a teda páchatelia nemohli narušiť to, čo medzi občanmi nebolo (Priestupok voči Občianskemu spolunažívaniu).

Toto sú veľmi vážne signály, ktoré indikujú, že Ministerstvo vnútra sa síce snaží na úrovni vedenia riešiť tieto problémy a školiť svoje ľudské zdroje, avšak táto snaha sa dostatočne nepreniesla do praxe a tá každodenná realita je úplne iná. Vážny signál vidíme v tom, že unikajú indície o potencionálnych hrozbách z ulice, tieto indície sa podľa nášho názoru dostatočne zodpovedne nevyhodnocujú v každom jednom prípade.

A ešte jeden príklad z okolia Devínskej cesty v Bratislave, Polícia je niekoľko násobne privolávaná k vyčíňaniu duševne chorého človeka, ktorý sa okrem iného vyhrážal odrezaním hlavy obyvateľom žijúcim v tejto časti Bratislavy. Navyše rodinný príslušník tohto chorého človeka tvrdí, že má informácie o tom, že obyvateľ na Devínskej ceste zabije svoju manželku. Po takto vážnych informáciách, ktoré podľa nášho názoru mali postaviť príslušníkov polície „do pozoru“ sa zo strany Polície SR vôbec nič nestalo. Nemáme pocit, že polícia vykonáva preventívne kroky, skôr máme pocit, že sa čaká kým sa stane tragédia. Áno, potom sú nasadené špecializované tímy odborníkov.

Konštatujeme, že akákoľvek snaha vedenia Ministerstva vnútra a Polície, nech je akokoľvek dobre mienená, styk s občanom zabezpečuje radový policajt a je na ňom, ako sa rozhodne danú vec riešiť.

Tejto problematike sa budeme ešte detailnejšie venovať.

Byadmin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *