Na konci Devínskej Novej Vsi v Bratislave chodia cyklisti, motoristi okolo nenápadného pietneho miesta venovaného nemeckým vojakom padlým v 2. Svetovej vojne. Niektorí si pamätajú časy, že pomníky pripomínajúce padlých nemeckých vojakov v bývalom Československu sme vidieť nemohli. Čo bolo v určitom zmysle pochopiteľné, pretože po 2. Svetovej vojne, kto by si pripomínal agresora, kto by jatril bolesť v pamäti a zlo v podobe nemeckých uniforiem. To, že si dokážeme uctiť vyhasnutý život padlého vojaka, v tom čase nepriateľa, je známka duchovnej sily a pochopenia vedúceho k odpusteniu.

V historickom kontexte dnešných dní zažívame fenomén historickej otočky, ako sa v časovej línii môže stať z osloboditeľa agresor.

Pamätník zaujme dátumom úmrtia nemeckých vojakov. 10. jún 1945, teda po skončení 2. Svetovej vojny. Tento fakt nás zaujal a zisťovali sme…..

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave eviduje túto pamiatku na evidenčnom liste pamätihodností mesta Bratislavy BA – VI. – C.7; Mesto: Bratislava; Mestská časť: Bratislava- Devínska Nová Ves; Adresa: Mlynská ul.; Adresa popisom: vedľa areálu roľníckeho družstva; Typ pamätihodnosti: kategória 1A – hmotná nehnuteľná; Názov pamätihodnosti: Pamätník padlým nemeckým vojakom; Číslo v zozname MČ: DNV-1A-21

Čo sa skrýva za týmito dátami…

Po skončení 2. Svetovej vojny prebiehal odsun nemeckých zajatcov do Sovietskeho zväzu. Celkovo bolo odoslaných do Sovietskeho zväzu asi 4,5 milióna nemeckých vojnových zajatcov a civilistov. Títo ľudia boli prinútení pracovať v rôznych odvetviach sovietskeho hospodárstva a boli často vystavení tvrdým pracovným podmienkam a zlému zaobchádzaniu. Mnohí z nich sa nikdy nevrátili domov.

Odsun zabezpečovali príslušníci Červenej armády. Jedna odsunová línia viedla zo západu na východ juhom Českoslovenka po železničnej trati vedúcej aj cez Devínsku Novú Ves. Tu sa nachádza hlavné železničné spojenie Bratislava – Brno – Praha dodnes.

Po tejto železničnej trati bol organizovaný transport nemeckých zajatcov do Sovietskeho zväzu aj 10. júna 1945. Pri krátkej odstávke vlaku na železničnom násype sa v jednom vagóne strhla potýčka pri ktorej bol zabitý vojak Červenej armády. Po tomto incidente nechali vojaci Červenej armády zajatcov z vagóna vystúpiť a následne zastrelili 42 zajatcov. Z týchto postrieľaných vojakov sa podarilo neskôr identifikovať len dvoch:

Engelbert Lindner, 9.1.1916 – 10.6.1945

Jozef Groß, 17.5.1923 – 10.6.1945Byadmin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *