Milan Rastislav Štefánik (*21. júl 1880 Košariská –  † 4. máj 1919 Ivanka pri Dunaji)

 „Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu. Demokracia, to znamená myslieť skôr než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť.“ Aktuálnosť odkazu a veľkosť generála Milana Rastislava Štefánika, 105 rokov od jeho tragického skonu, môžeme dnes zdieľať veľmi výstižne aj v období našej súčasnosti práve týmto jeho výrokom.

„Svoje etické, morálne mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov: „Veriť – Milovať – Pracovať“ a on skutočne tak žil. V tomto je Osobitne treba vyzdvihnúť Štefánikove sebaobetovanie sa v mene národa, mravnú čistotu jeho zámerov i prostriedkov pri prekonávaní prekážok. Bola to osobnosť napriek krehkému zdraviu silná, neobyčajne sugestívna, hlboko veriaca, túžiaca po pravde a poznaní“. (Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, občianske združenie, cit. 29.04.2024)

O živote astronóma, meteorológa, vynálezcu, pilota; o zásluhách generála a diplomata; o jeho myšlienkach sa môžeme dozvedieť viac z mnohých dostupných zdrojov. Tragický koniec života Milana Rastislava Štefánika je dodnes otvorenou knihou. Historici sa však zhodujú v tom, že v nedeľu 4. mája 1919 vzlietol na návrat do vlasti z talianskeho letiska Campoformido pri Udine bombardérom zn. Caproni Ca.33 číslo 11495 spolu so skúsenými vojenskými pilotmi poručíkom Giotto Mancinelli-Scotti a čatárom Umberto Merlini. Posádku doplňoval mechanik Gabriele Aggiusti. Počas približovacieho manévru lietadla 8km od vtedajšej Bratislavy v oblasti Ivanky pri Dunaji sa stroj zrútil. Zahynula celá posádka.

Telesné pozostatky Milana Rastislava Štefánika boli prevezené do Bratislavy, bývalej budovy Letného arcibiskupského paláca, ktorý od roku 1879 plnil funkciu vojenskej nemocnice. Tieto priestory spĺňali etické i technické predpoklady pre dočasné uloženie telesných pozostatkov obete tragédie. Na piaty deň bola na nádvorí paláca Milanovi Rastislavovi Štefánikovi vystrojená vojenská rozlúčka a s veľkými poctami ho previezli do rodných Košarísk.

Tento palác, táto vojenská nemocnica, umožnila vo svojich priestoroch vzdať hold velikánovi Slovenských, Československých a Európskych rozmerov. Naopak, prítomnosť telesných pozostatkov tohto velikána v tejto budove vtlačila trvalú historickú pečať tomuto palácu.

V súčasnosti tento palác je sídlom Úradu vlády Slovenskej republiky. Aj tu, v Ružovom salóniku, našiel Milan Rastislav Štefánik v zobrazení olejomaľby portrétu od autora Juraja Kruteka z roku 1939 dôstojné miesto svojho pripomenutia a ostáva na očiach súčasným generáciám politikov, reprezentatívnych návštev, významných osobností, hostí.

Zástupcovia občianskeho združenia Protector Populi, o. z. navštívili dňa 3.5.2024 – deň pred 105. výročím úmrtia Milana Rastislava Štefánika Úrad vlády SR – kde si overili niektoré historické fakty a navštívili Ružový salónik s portrétom generála Milana Rastislava Štefánika.

Česť jeho pamiatke!

Poďakovanie patrí Úradu vlády SR za poskytnuté informácie, najmä Jánovi Matisovi z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR.

Ružový salónik, Úrad vlády SR

Autor, Foto©Protector Populi

Byadmin

One thought on “105. Výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika”
  1. Pri spomienke na nášho velikána by si mali mnohí naši súčasní politici položiť mnoho otázok ….. snáď to urobia. D.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *